top of page

Eski Tip Isıtma Sistemleri İle Radyant Isıtma Sistemi Mukayesesi

KONVANSİYONEL SİSTEMLER


Isıtma, taşıma yoluyla gerçekleşmektedir. Merkezi bir kaynak (kazan brülör vs.) vasıtasıyla elde edilen sıcak hava, buhar ya da sıcak su ; sirkülasyon pompaları, fanlar, borular/ kanallar vasıtasıyla esas olarak ısıtılacak mekana taşınır ve apareyler, konvektörler veya menfezler aracılığıyla içeriye sıcak hava olarak basılır. Amaç; önce mekanın havasını ısıtmaktır. İkincil olarak da insanlar, makinalar vs. ısınır. Ancak ısınan hava tabiatıyla yükseldiğinden özellikle yüksek yapılarda, izolasyonun kötü olduğu binalarda ya da hava değişiminin fazla olduğu işletmelerde bu tür bir sistemle ısıtma çok geç ve zor gerçekleşir. Sonuç olarak çok fazla enerji harcayan (yakıt giderleri yüksek) ve yeterli konforu sağlayamayan bir sistemle ısıtma yapılmaya çalışılır.

Isı üretimi için mutlaka bir kazan dairesine ya da ısı santraline ihtiyaç vardır.

Homojen ısıtma yapmak güçtür. Tavan ile taban arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir. (12°C ile 20°C)

Isı iletimi fanlarla sağlandığından hava hareketi söz konusudur. Bu hava hareketi sistem rejime girene kadar soğuk olarak hissedilir ve çalışanları hastalanmasına ya da hastalıkların taşınmasına sebep olur. Ayrıca ortamdaki tozu hareketlendirir ve ürünlerin, makinaların üzerine yapıştırır.

Sistemin rejime girme süresi 1-2 saattir. Bu yüzden işyeri mesaiye başlamadan birkaç saat önce sistem işletmeye alınmalıdır.

Sistemin kurulması için gerekli ilk yatırım maliyeti yüksektir ve tesisin kurulum süresi uzundur.

İşletme, bakım, yedek parça giderleri yüksektir. Ayrıca kazan dairesindeki birçok parçadan yalnızca birinin arıza yapması durumunda bile tüm sistem devre dışı kalabilir ve arıza giderilene kadar tesis ısıtılamaz.

Yıllık elektrik sarfiyatı işletme giderlerinde önemli bir pay tutar.

Lokal veya bölgesel ısıtma yapmak çok güçtür.

Mevcut bir sistemin sökülüp başka bir tesiste kullanılabilme ihtimali düşüktür. Ancak çok az sayıda mevcut ekipman kullanılabilir. İmalat şeklinin veya yerleşiminin değişimine göre sistemde değişiklikler yapmak zordur.

Zamana bağlı olarak verim kaybı söz konusudur. Yıllar geçtikçe sistemin verimi düşer.


RADYANT SİSTEMLER

Isıtma, ışınım yoluyla gerçekleşmektedir. Sistem ısıtılacak mekandadır ve tavana asılıdır. Brülör vasıtasıyla yakılan gaz radyant boruların içerisinde dolaştırılır ve ısıtılan borunun üzerinden yayılan enerji yansıtıcılarla aşağılara yönlendirilerek (güneşin bizleri ısıttığı gibi...) ısıtma yapılır. Hiçbir taşınan akışkan(sıcak su, buhar, sıcak hava vs.) ve transfer elemanı (pompa, boru, vana, kollektör, aparey, kanal vs.) yoktur. Yani transfer kaybı % 0'dır. Amaç; önce cisimleri ve insanları ısıtmaktır. Isıtma da öncelikle zeminden başlar ve çok kısa sürede hissedilir. özellikle yüksek yapılarda, izolasyonun kötü olduğu binalarda ya da hava değişiminin fazla olduğu işletmelerde en ideal ısıtma sistemidir. Sonuçta yakıt giderleri düşük ve yüksek konfor sağlayan bir sistemle ısıtma yapılır.

Isı üretimi ısıtılacak mekanda, tavanda gerçekleştiğinden ilave bölüme ihtiyaç yoktur.

Isıtma homojendir. Tavan ile taban arasındaki sıcaklık farkları düşüktür. (4°C ile 8°C)

Isı iletimi ışınımla sağlandığından hava hareketi yoktur ve ortamda hava hareketi olmadığından tozlar hareketlenmez ve ürünlerin, makinaların üzerine yapışmaz. Ayrıca hastalıkların taşınması riski minimumdur. Bu sebepten olan hastalanmalar radyanlarla ısınan mekanlarda görünmez.

Sistemin rejime girme süresi 15-30 dakikadır. Bu yüzden işyeri mesaiye başlamadan birkaç dakika önce sistem işletmeye alınabilir.

Sistemin kurulması için gerekli ilk yatırım maliyeti düşüktür ve tesisin kurulum süresi çok kısadır.

İşletme, bakım, yedek parça giderleri çok düşüktür. Ayrıca cihazlardan birinin arıza yapması durumunda bile arızalı cihaz haricindeki diğer tüm sistem çalışmaya devam eder ve ısıtmada pek sorun yaşanmaz.

Yıllık elektrik sarfiyatı önemsenmeyecek kadar düşüktür.

İstenildiği gibi Lokal veya bölgesel ısıtma yapılabilir.

Mevcut bir sistem kolayca sökülüp başka bir tesiste kullanılabilir. İmalat şeklinin veya makine yerleşiminin değişimine göre sistemde değişiklikler yapmak mümkündür, çok kolaydır ve kısa zamanda yapılabilir.

Zamana bağlı verim kaybı söz konusu değildir. Uzun yıllar aynı performansla çalışır.


SONUÇ

Güneşin gezegenleri ısıtmasının küçük bir modeli olan radyant ısıtma, büyük hacimlerde konforlu bir ısıtma sağlamaktadır. Yapılan ekonomik analizlerin ışığında radyant ısıtma sistemlerinin, genel kanının aksine konvansiyonel sistemlerden daha ekonomik olabileceği görülmektedir. Gün geçtikçe artan yakıt fiyatları düşünüldüğünde % 50' ye varan yakıt tasarrufu kesinlikle gözardı edilmemelidir. Gerek fabrika, depo, hangar gibi büyük hacimlerin ısıtılmasında, gerekse bu alanların yalnızca belirli bölümlerinin ısıtılmasında radyant sistemler büyük avantaj sağlarlar. Konstrüksyonunun kolaylığı dahi tek başına radyant sistemin seçimi için yeterli bir sebep olarak sayılabilir.

Her konuda detaylı bilgi almak için lütfen bize yazın: info@hilalenerji.com

Comentarios


bottom of page